Metoda NDT-Bobath​

Metoda NDT-Bobath została zapoczątkowana w latach czterdziestych XX wieku w Londynie przez fizjoterapeutkę Bertę Bobath i jej męża Karela – neurologa. Metodę rozwijano i modyfikowano równocześnie ze zdobywanymi doświadczeniami praktycznymi i osiągnięciami wiedzy medycznej, głównie z zakresu neurofizjologii oraz obserwacji przebiegu prawidłowego i nieprawidłowego rozwoju ruchowego dzieci. Metoda NDT-Bobath jest szczególnie przydatna w rehabilitacji wcześniaków, niemowląt i dzieci najmłodszych, jest stosowana na całym świecie.

Rehabilitacja dzieci metodą NDT-BOBATH obejmuje:

  • problemy neurologiczne
  • uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego
  • opóźnienie rozwoju psychoruchowego
  • wcześniactwo
  • mózgowe porażenie dziecięce
  • zaburzenia napięcia mięśniowego ( podwyższone / obniżone napięcie mięśniowe)
  • asymetrie ułożeniowe
  • kręcz szyi
  • zespoły genetyczne, metaboliczne wymagające stymulacji rozwoju
Scroll to Top