Kinesiology Taping

Kinesiology Taping jest uzupełnieniem do innych specjalistycznych metod rehabilitacji i stanowi integralną część prowadzonego programu rehabilitacyjnego Kinesiology Taping to metoda, która pozwala na osiąganie doskonałych rezultatów terapeutycznych przez działanie sensoryczne plastra. Polega na aplikacji plastrów na skórę, co daje możliwość wywołania zmian mechanicznych dających bodziec do zmiany funkcjonowania organizmu. Wykorzystanie Kinesiology Tapingu w terapii daje możliwości niwelowania samoistnych reakcji kompensacyjnych organizmu, co przyspiesza proces przywracania sprawności. W terapii wykorzystujemy plaster k-active o parametrach zbliżonych do właściwości ludzkiej skóry.

Scroll to Top