mgr Agata Kędziora-Żabik Rehabilitacja dzieci i niemowląt Częstochowa

mgr Agata Kędziora-Żabik
Rehabilitacja dzieci i niemowląt

Certyfikaty:
 • NDT-Bobath
 • NDT-Bobath Baby
 • Diagnostyka według Prechtla
 • Trójpłaszczyznowa terapia manualna stóp dziecka
 • Kinesiology taping

Szkolenia i warsztaty:
 • Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z asymetrią posturalną o zróżnicowanym podłożu etiologicznym ( kręcz szyi, plagiocephalia, kraniosynostoza)
 • Wykorzystanie analizy chodu do diagnostyki pacjentów z MPD oraz do projektowania zaopatrzenia ortotycznego
 • Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci z łagodnymi zaburzeniami neurologicznymi
 • Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z lekkimi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno motorycznymi (zaburzenia mechanizmu antygrawitacyjnego)
 • Neurorozwojowe usprawnianie dzieci w wybranych jednostkach klinicznych - kręcz szyi, uszkodzenie splotu ramiennego, przepuklina oponowo-rdzeniowa
 • Kompleksowe usprawnianie dzieci z dysfunkcjami Ośrodkowego Układu Nerwowego
 • Kompleksowa stymulacja rozwoju dzieci z zaburzeniami funkcji Ośrodkowego Układu Nerwowego - terapia neurorozwojowa we współczesnej praktyce klinicznej
 • Wykorzystanie najnowszych technologii w fizjoterapii dziecka na poziomie V w skali GMFCS
 • Krok po kroku z autyzmem i innymi zaburzeniami neurorozwojowymi