mgr Agata Kędziora-Żabik Rehabilitacja dzieci i niemowląt Częstochowa

mgr Agata Kędziora-Żabik
Rehabilitacja dzieci i niemowląt

Rehabilitacja dzieci metodą NDT-BOBATH obejmuje:
  • problemy neurologiczne
  • uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego
  • opóźnienie rozwoju psychoruchowego
  • wcześniactwo
  • mózgowe porażenie dziecięce
  • zaburzenia napięcia mięśniowego ( podwyższone / obniżone napięcie mięśniowe)
  • asymetrie ułożeniowe
  • kręcz szyi
  • zespoły genetyczne, metaboliczne wymagające stymulacji rozwoju